Beľanská šekera

Vyhodnotenie sútaže o Beľansku šekeru 2010 

XV.ročník súťaže o regionálny vtip

 

Slávnostným odovzdaním cien víťazom v Belej nad Cirochou vo štvrtok 15. apríla 2010 sa skončil XV. Ročník súťaže o regionálny vtip regiónu pod Vihorlatom o Beľansku šekeru 2010. Vyhodnotenia odovzdanie cien sa uskutočnilo v Reštaurácii Starý mlyn za účasti víťazov súťaže, autora súťaže predsedu  a členov  poroty, ako aj šéfredaktora novín Pod Vihorlatom a samozrejme niektorých sponzorov súťaže a pozvaných hosti – primátora Sniny Ing. Štefana Miľovčíka, poslankyne a poslanca PSK Mgr. Nadeždy Sirkovej a Ing. Jozefa Savku a ďalších hostí. Do tohto ročníka súťaže prispelo 21 autorov ktorí zaslali 160 vtipov. Porota 10.4. anonymným hodnotením /bez oboznámenia mena autora/ dvojkolovo vyberala najlepšie a určila bodovaním poradie. Najviac bodov získal vtip od Humenčanov – menovite od Jaroslava Pavlenka, Andreja Račka a Emílie Karbunikovej, ktorí okrem tradičnej víťaznej sekery, rozvalky a bábovky obdŕžali finančné odmeny a diplomy o spôsobilosti na humor. Snímky z podujatia zhotovil šéfredaktor a šot si natočila  televízia Joj. Dokument z podujatia natočil pre Humenskú TV Ing. Michal Kohút ktorý stihol pozabávať humorom všetkých zúčastnených. Okrem víťazov pobavili a prispeli  humorom všetci zúčastnení a hostia nevynímajúc pána primátora, poslankyne ako aj poslanca PSK. Nakoniec sa všetci zúčastnení zhodli na prianí, že tak, ako sa darí vtipom v regióne, mohlo by sa začať dariť i hospodárstvu a podnikaniu. Nech nám teda všetkým a osobitne čitateľom novín Pod Vihorlatom vydrží vtip a humor po celý ďalší rok. Ďakujem všetkým,ktorí prispeli do súťaže i tým ktorí nevyhrali ,budú mať šancu v ďalšom ročníku.

Ďakujem týmto za spoluprácu redakcii novín Pod Vihoraltom a sponzorom súťaže najmä

Agrifopu Stakčín a.s. Beky .a.s Snina a UEZ Ing. Anton Ulehla Humenné s ktorých prispením bola súťaž zabezpečená.

Ing. Pavol Kapráľ autor súťaže

 

Víťazné vtipy:

  

III. miesto Emilia Karbuniková ,Osloboditeľov 8 Humenné

Tri sestry /96,94 a 92 ročné / žijú v spoločnom dome – jedného večera si najstaršia z nich napustila v kúpeľni na poschodí vaňu na kúpanie. Potom čo vkročila do vody kričí na sestry

..chcela som do vane vojsť, alebo z nej vystúpiť???

94 ročná sestra je na prízemí a kričí jej:

-neviem prídem nahor a sa pozriem..

V polovici schodišťa zastane a zvolá

Chcela som isť hore alebo dole_?

Najmladšia sestra popíja čaj pri stole a počúva výkriky starších sestier

Pokruti hlavou a zaklope na stôl

Musím si zaklopať – dúfam, že nebudem taká ako moje sestry. Potom zavolá na sestry – prídem hneď ku Vám, len sa pozriem kto klopal

  

II. miesto Andrej Račko ,Wolkerova 381/10 Humenné

Nápis na vchode do kostola:

 vstúpiť do chrámu v šortkach je taký istý hriech, ako zviesť manželku blížneho svojho

ktosi pripísal : Oboje som vyskúšal – nedá sa to porovnať

 

l. miesto  Jaroslav Pavlenko, Pugačevova 1870/18 Humenné

príde chlapík na saláš a hovorí ..

Bača , keď uhádnem koľko máš oviec na salaši , dáš mi jednu?

Bača sa zamyslí nad tým, že ani sám nevie presne koľko tam má oviec  – tak ako by to mohol vedieť ten chlapík, a tak napokon súhlasí

Chlapík sa pozrie na košiar a povie  : 376.

Bača sa musí pozrieť do papierov aby zistil či číslo sedí . Keď je všetko v poriadku , povie chlapíkovi aby si jednu ovcu vybral. Keď si chlapík naloží ovcu na plece bača hovorí.. Počúvaj .. ak uhádnem čo robíš , tak mi ovcu vrátiš..?

Chlapík rozmýšľa, ako by bača mohol vedieť čo robí a po chvíli súhlasí :

Dobre bača tak povedz čo robím.  

 Ty si policajt.

 Ako si to vedel??

Zlož toho čuvača z pleca!

 

  4.   Jozef Dráb ,Vihorlatská 506 Belá nad Cir

V škole: Prečo sa všetci boja Lakatoša z 1.B ?
Lebo má otca v 8.A !

  

  5. Ing. Ladislav Cerula, Jasenovská 20 Humenné

Pani Novákovej sa pokazila myčka na riad

Zavolala preto opravára , mal čas hneď na druhý deň dopoludnia

Pani Novákova  však mala naplánovaný iný program, ktorý nemohla alebo nechcela presunúť na iný termín. Pani Novákova prejavila k opravárovi dôveru a povedala mu do telefonu:

Nechám Vám kľúč pod rohožkou. Opravte mi prosím myčku, a účet mi nechajte na stole. Mám psa ale nebojte sa, je to dobrák, nič Vám neurobí.  Zato v žiadnom  prípade, za žiadnych okolnosti nehovorte s papagájom !!! Na druhý deň  opravár prišiel . Všetko bolo tak, ako sa s pani Novákovou dohodli. Kľúč našiel pod rohožkou a vo vnútri sa stretol s najväčším a najstrašnejším psom, akého kedy videl. Pes sa však choval priateľský a kľudne. Pozoroval opravára pri práci Oproti tomu papagáj bol parchant. Hádzal po chudákovi opravárovi oriešky , kričal na neho , nadával a bez prestania ho zahrnoval najsprostejšími výrazmi. Konečne to už opravár nevydržal a zareval: Drž zobák ty sprostá vyprchaná stará sliepka: Papagáj stíchol a kradmo na opravára pozrel a hovorí : Azor trhaj

 

  6. Viera Urbanová, Humenská 250 Kamenica nad Cir.

 Dežo bol u basoj. Kedz še po dvoch rokoch vracil domov, vidzi že  Ilona koliše na rukoch malé dzecko. Nazlosceny  še pýta:

- Ilona a toto co ma znamenac? Skadzi máš toto dzecko, kec ja dva roki nebul doma.

+Joj znáš Dežku, mne bulo za tobu mocno smutno, ta mi patrela na tvoju fotku tu na scene a ostala mi znej tehotná.

Aha ta to máš ščesce- hutori jej Dežo, šednul sebe a začal jesc. No odrazu stanul a tresk Ilonoj jednu, tresk druhu.

Ta to zaco Dežku, pita še Ilona

Ta jak ši mohla ostac tehotná, kedz toto fotka ľem do pasa???

Kontakt

Obecný úrad Belá nad Cirochou Osloboditeľov 535/33
067 81 Belá nad Cirochou
tel. 057 768 3126
matrika: 057 768 3136
fax. 057 768 3126
obecbelanadcirochou@gmail.com