Schôdza družstva Belsat

08.06.2019 13:46

Oznam

Predstavenstvo Družstva BELSAT ako prevádzkovateľ káblovej televízie v obci zvoláva
členskú schôdzu všetkých členov družstva, ktorá sa uskutoční v nedeľu 16-ho júna o 13-tej
hodine v zasadačke obecného úradu.
Hlavnými bodmi programu schôdze budú: činnosť družstva a kontrolnej komisie za
uplynulé obdobie, účtovná závierka, kontrola plnenia úloh a diskusia.
Účasť všetkých členov je povinná.

Kontakt

Obecný úrad Belá nad Cirochou Osloboditeľov 535/33
067 81 Belá nad Cirochou
tel. 057 768 3126
matrika: 057 768 3136
fax. 057 768 3126
obecbelanadcirochou@gmail.com