Symboly obce

Erb obce (z r. 1848) znázorňuje kamenára v klobúku s kladivom v ruke, ktorý opracúva kamenný stĺp.

vlajka obce

Kontakt

Obecný úrad Belá nad Cirochou Osloboditeľov 535/33
067 81 Belá nad Cirochou
tel. 057 768 3126
matrika: 057 768 3136
fax. 057 768 3126
obecbelanadcirochou@gmail.com