Poslanci obce Belá nad Cirochou

Volebné obdobie 2018 – 2022

 • Margaréta Šimonová

 • PhDr. Antónia Andraščíková

 • Ing. Jana Špuntová

 • Ing. Anna Britanová

 • PaedDr. Marek Štutika

 • Ing. Dušan Hančarik

 • Ing. Marián Bakajsa

 • PhDr. Peter Karľa

 • JUDr. Daniela Lojanová

 • Mgr. Ján Škutka

 • Pavol Burda

 

Kontakt

Obecný úrad Belá nad Cirochou Osloboditeľov 535/33
067 81 Belá nad Cirochou
tel. 057 768 3126
matrika: 057 768 3136
fax. 057 768 3126
obecbelanadcirochou@gmail.com