Oznam SAD Humenné, a.s.

V prílohe je zverejnený oznam SAD Humenné a.s. o návrhu zmien cestovného poriadku.


 

Návrhy k CP

 

Kontakt

Obecný úrad Belá nad Cirochou Osloboditeľov 535/33
067 81 Belá nad Cirochou
tel. 057 768 3126
matrika: 057 768 3136
fax. 057 768 3126
obecbelanadcirochou@gmail.com