Oznam Výchoslovenskej vodárenskej spoločnosti

VVS, a.s. Košice oznamuje, že výkonom cyklických a mimoriadnych odpočtov stavu meracích zariadení poverila firmu MAX-DATA s.r.o. Odpočtár tejto firmy bude mať ma viditeľnom mieste identifikačnú kartu s jeho číslom, menom a priezviskom a číslom telefónu – 056/6810380, na ktorom si môžu občania overiť, či ide o odpočtára danej firmy a ďalej označenie na odeve, že ide o odpočtára firmy MAX-DATA. V prípade akýchkoľvek pochybností je možnosť overiť totožnosť odpočtára na ktoromkoľvek zákazníckom centre, príp. Call centre VVS, a.s.

Kontakt

Obecný úrad Belá nad Cirochou Osloboditeľov 535/33
067 81 Belá nad Cirochou
tel. 057 768 3126
matrika: 057 768 3136
fax. 057 768 3126
obecbelanadcirochou@gmail.com