Oznámenie o strategickom dokumente

V prílohe je zverejnené oznámenie o strategickom dokumente

"Program odpadového hospodárstva obec Belá nad Cirochou na roky 2016-2020."

POH obce Belá nad Cirochou na roky 2016-2020

Kontakt

Obecný úrad Belá nad Cirochou Osloboditeľov 535/33
067 81 Belá nad Cirochou
tel. 057 768 3126
matrika: 057 768 3136
fax. 057 768 3126
obecbelanadcirochou@gmail.com